skip to Main Content

Java книги купить Java учебник с доставкой по Киеву и Украине, цены на любовные романы в онлайн каталоге книг Bookovka ua

СодержаниеКнига Изучаем Java Кэти Сьера и Берт БейтсJava-курсыПрограмування мовою JavaФилософия Java (джава). Брюс Эккель. Полное 4-е изданиеРобин Никсон PHP, MySQL, JavaScript, CSS и JSJavaScript, React Многие моменты, которые в других книгах написаны научным языком, либо более сложными конструкциями изрядно упрощены,…

Read More

Python: введение в объектно-ориентированное программирование ООП для чайников

СодержаниеЧто такое ООП?ООП. Как избежать передачи флаг как аргумента функции?Android Studio, как решить проблему с кодировкой файлов?Как научиться программировать на Python максимально быстро и качественно?Объектно-ориентированное программирование Python 3. Классы, объекты, экземпляры, методыДокументирование классов В этом случае они пусты, поскольку метод…

Read More

CẢNH BÁO

VIETLAW là tên giao dịch của Văn phòng Luật sư Dư Nguyễn – Vietlaw (Giấy đăng ký hoạt động VPLS số 41.01.0618/TP/ĐKHĐ), VIETLAW đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm dịch vụ: bào chữa tại Tòa án, tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý.

Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hiệu VIETLAW cho nhóm dịch vụ 42 khi chưa được phép của VIETLAW là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top