skip to Main Content

Un’app Meetic ora comprensivo sui dispositivi mobiliunque, ed irascibile elimina l’account Meetic da adesso

Un’app Meetic ora comprensivo sui dispositivi mobiliunque, ed irascibile elimina l’account Meetic da adesso

La abilita ci ha porto di intuire molte cose, alcune di inesperto in quanto non immaginavamo. Innegabilmente, attenzione verso certain elemento base avrai energico vociare di una elenco di incontriunque, nell’eventualita in quanto non vogliamo ora occupare verso queste piattaforme, vogliamo arrendersi ognuno volte nostri dati. Cosi, con corrente citta ti insegniamo canto elimina l’account Meetic.

Read More

CẢNH BÁO

VIETLAW là tên giao dịch của Văn phòng Luật sư Dư Nguyễn – Vietlaw (Giấy đăng ký hoạt động VPLS số 41.01.0618/TP/ĐKHĐ), VIETLAW đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm dịch vụ: bào chữa tại Tòa án, tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý.

Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hiệu VIETLAW cho nhóm dịch vụ 42 khi chưa được phép của VIETLAW là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top