skip to Main Content

Ông Lê Văn Nam công tác tại VIETLAW, đã đại diện cho khách hàng của VIETLAW tham gia giải quyết các vụ việc như: tranh chấp thừa kế, tranh chấp Hợp đồng đại lý thương mại, tranh chấp Hợp đồng lao động, tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất…

Ông Nam có kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như: lao động, doanh nghiệp, xây dựng, nhãn hiệu hàng hoá… Ông Nam, cùng với các luật sư của VIETLAW, đã tham gia tư vấn thường xuyên cho các khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam như Saigon Tourist, Tổng Công ty Bến Thành, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TW 25, Công Ty Cổ Phần Bibica… và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Liên doanh Khách sạn Plaza (Sofitel Plaza Saigon Hotel), Công ty TNHH Robert Bosch Viet Nam, Công ty Obayashi Viet Nam, Công ty TNHH một thành viên Nutriway Viet Nam.

Năm 2007, Ông Nam gia nhập Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

HỌC VẤN:
Cử nhân Luật, Trường Đại Học Luật Hà Nội, 1999.

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP THAM GIA: Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.

QUỐC TỊCH: Việt Nam.

NGÔN NGỮ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top