skip to Main Content

Luật sư Trịnh Đình Ban, với hơn 20 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, là một
luật sư cao cấp của VPLS Trịnh Đình Ban – Vietlaw, và là một trong những luật
sư tranh tụng kinh nghiệm nhất tại Việt Nam. Ông đã thiết lập nền tảng tốt cho
sự phát triển của VPLS Trịnh Đinh Ban (từ năm 1985) và Vietlaw (từ năm
1994). Ông đã duy trì tích cực các hoạt động tố tụng từ những năm giữa thập
kỷ 1980 và thường xuyên trợ giúp các công ty hàng đầu của Việt Nam và nước
ngoài trong tố tụng về thương mại, gồm có Tyco Services Singapore Pte., Ltd.,
(U.S. nationality), Phan Thiet Golf and Country Club (U.S.), Hyundai
Engineering (Republic of Korea) and Voest-Alpine Intertrading (Austria). Ông
đã bào chữa cho nhiều bị cáo trước Tòa trong các vụ án lớn trước đây tại TP.Hồ
Chí Minh cũng như các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, An
Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Mỹ Tho, Bến Tre, Đà Lạt, Tây Ninh, Nha
Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng.

Luật sư Ban cũng đồng thời là một nhà tư vấn về lĩnh vự công ty và thường
xuyên tư vấn cho các ngân hàng việt Nam, các công ty, tổ chức tài chính. Ông
đã tư vấn cho các công ty đa quốc gia và các tổ chức tài chính trong nhiều lĩnh
vực, bao gồm luật pháp về ngân hàng, tài chính, và công ty.

Luật sư Ban tham gia một cách tích cực vào các hoạt động xã hội. Ông từng là
thành viên Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ và nguyên là Thư ký của Ủy
ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Ông từng là
thành viên Hội đồng Nhân dân TP.HCM, và trong nhiệm kỳ của mình, ông là
thành viên ban Pháp chế của Hội đồng Nhân dân. Ông là cựu Phó Chủ tịch Hội
luật gia TP.HCM.

HỌC VẤN

Cử nhân Luật, Đại Học Luật Sài Gòn

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP THAM GIA

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

QUỐC TỊCH

Việt Nam

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top